CTY TNHH DV-DL ĐẢO NGỌC TRAVEL

Sale & Operation Dao Ngoc Travel
Tel:  02543.831.668/ 0945 609 470
Email: ctydaongoctravel.com
Web: daongoctravel.com.vn
Add: 08 Hồ Thanh Tòng, Côn Đảo, BR-VT
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ XE - ĐẢO NGỌC TRAVEL (CÔN ĐẢO)
STT LOẠI XE TUYẾN THAM QUAN  ĐƠN GIÁ 
1 29 Đưa đón sân bay                         800,000
Đi Bến Đầm                         800,000
Di Tích Lịch sử                         800,000
Nghĩa trang đêm                         800,000
Trọn gói 3 ngày 2 đêm                      4,000,000
Trọn gói 2 ngày 1 đêm                      3,200,000
Đi tham quan một điểm trong thị trấn/ ăn                         400,000
2 16 Đưa đón sân bay                         400,000
Đi Bến Đầm                         400,000
Di Tích Lịch sử                         400,000
Nghĩa trang đêm                         500,000
Trọn gói 3 ngày 2 đêm                      2,500,000
Trọn gói 2 ngày 1 đêm                      2,000,000
Đi tham quan một điểm trong thị trấn/ ăn                         300,000
3 7 Đưa đón sân bay                         300,000
Đi Bến Đầm                         300,000
Di Tích Lịch sử                         300,000
Nghĩa trang đêm                         500,000
Trọn gói 3 ngày 2 đêm                      2,400,000
Trọn gói 2 ngày 1 đêm                      1,600,000
Đi tham quan một điểm trong thị trấn/ ăn                         400,000
4 Xe máy Nguyên Ngày                         150,000

Chuyên mục:

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG